Sperrkantscheiben

Form SKM
Form SKM, Federstahl, Zinklamelle

Sperrkantscheiben

Form SKS
Form SKS, Federstahl, Zinklamelle

Sperrkantscheiben

Form SKB
Form SKB, Federstahl, Zinklamelle

Sperrkantscheiben

Form SKZ
Form SKZ, Federstahl, Zinklamelle